اخذ نمایندگی بین المللی گواهینامه آموزشی

اگر از برگزار کننده دوره، کارگاه و سمینارهای آموزشی یا موسسه و واحد آموزشی هستید، ارزش ارائه مدرک و گواهینامه معتبر بین المللی به دانشجویان را می دانید. ایزوکیا نماینده رسمی 15 مرکز معتبر داخلی و بین المللی است که قادر به صدور انواع گواهینامه های آموزشی در کلیه موضوعات برای شماست. گواهینامه های اخذ شده توسط ایزو کیا دارای بالاترین اعتبار بوده که همگی قابل استعلام هستند و در دو مرکز اعتباردهی Certification Body و Accreditation Body رجیستر می شود.

شما می توانید در صورت تمایل با ایزوکیا برای صدور گواهینامه های آموزشی می توانید همکاری نمایید و درخواست نمایندگی کنید. واحدهای آموزشی برای اخذ نمایندگی نیاز است که در ابتدا خود گواهینامه های معتبر تهیه کنند و مورد تایید باشند و سپس درخواست نمایندگی کنند که البته ایزوکیا در این زمینه به شما کمک می کند. گواهینامه های ایزو ضروری برای موسسات آموزشی ایزو IWA2 (استاندارد ویژه مراکز آموزشی)، ایزو 29990 (استاندارد ایزو کیفیت آموزش) است که جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط می توانید با ایزوکیا در ارتباط باشید.

 

جهت اخذ نمایندگی بین المللی گواهینامه آموزشی، با ایزوکیا تماس بگیرید

021-88024290

6111882 0912

برخی از گواهینامه های آموزشی صادر شده توسط ایزوکیا

فرم درخواست نمایندگی بین المللی گواهینامه آموزشی

جهت دریافت نمایندگی گواهینامه و مدارک آموزشی، لطفا اطلاعات اولیه زیر را پر نمایید تا با شما برای تکمیل فرایند نمایندگی در ارتباط باشیم